Välkommen till K&US!

Som prenumerant av vårat nyhetsbrev är du först med att få besked när något är på gång.

Till exempel:

- Veta när nya unika K&US-plagg kommit in.

- Få inbjudningar till event i vår butik.

- Tillgång till tips och information.

- Vara först med att få exklusiva erbjudanden.

- Och såklart, få startsignalen för rea!


Självklart kan du när du vill avsluta din prenumeration. Nedan kan du ta del av K&US behandling av dina personuppgifter och ditt samtycke gällande K&US nyhetsbrev.

K&US använder de personuppgifter du anger (e-post adress) för att skicka nyhetsbrev till dig via e-post.

K&US lagrar dina personuppgifter så länge du vill motta K&US nyhetsbrev. Du kan när som helst avregistrera sig från K&US nyhetsbrev. Detta sker via länk på varje nyhetsbrev.

K&US kan komma att lagra dina uppgifter i den utsträckning K&US enligt lag eller myndighets föreskrift är skyldig att spara uppgifter under längre tid än vad som anges ovan. I sådana fall sparas uppgifterna i enlighet därmed.

Den rättsliga grunden för K&US behandling av personuppgifter i samband med nyhetsbrevshanteringen baseras på samtycket som lämnas i samband med att du accepterar utskick av K&US nyhetsbrev. Att lämna samtycke är frivilligt och du har rätt att återkalla ditt samtycke. Återkallande av samtycke sker genom att kontakta K&US via nedan angivna adress, e-post eller telefonnummer, alternativt via länk i nyhetsbrevet. En återkallelse påverkar inte lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades. En återkallelse kan emellertid medföra att dina möjligheter att nyttja K&US tjänster kan vara begränsade.

Du har rätt att kontakta K&US för att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av K&US. Du har vidare rätt att begära att personuppgifter ska rättas eller tas bort eller att behandlingen av personuppgifter helt ska upphöra i samband med K&US nyhetsbrevshantering. Du har även rätt att begära portering av personuppgifter som du själv lämnat och som K&US behandlar med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla avtalet med dig.

K&US använder sig av MailChimp för att skicka nyhetsbrev till dig, de personuppgifter du anger, hanteras därmed även av MailChimp i form av personuppgiftsbiträde. Mailchimp har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot K&US enligt avtal mellan K&US och MailChimp.


Personuppgiftsansvarig:

K.U.S Stockholm Sweden AB, org. nr. 556567-7746, Hornsgatan 1 118 46 Stockholm, 08-714 87 02, 08-694 93 00, service@kandus.se

Vid klagomål på K&US behandling av personuppgifter kan Datainspektionen kontaktas.
Besök www.datainspektionen.se för mer information eller kontakta Datainspektionen via e-post på datainspektionen@datainspektionen.se eller på telefon 08-657 61 00.