K&US Integritetspolicy och behandling av personuppgifter


K&US samlar in dina uppgifter med största möjliga hänsyn till din integritet.

Det är viktigt för oss att du vet  vilken information vi samlar in om dig som kund, samt hur vi gör det. Det är också viktigt att du vet vilka rättigheter du har och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Genom att använda K&US tjänster godkänner du K&US Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att K&US använder elektroniska kommunikationskanaler för att kontakt dig.


När samlar vi in information om dig?

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster, bland annat hantering av din order eller anslutning till vårt nyhetsbrev, behöver vi samla in viss personlig information. Du kan behöva lämna information, direkt, eller indirekt, om dig själv på olika sätt. Exempelvis när:

  • När du handlar på vår hemsida, kandus.se
  • När du ansluter dig till vårt nyhetsbrev
  • När du kontaktar oss eller besöker vår hemsidaVilken information samlar vi in?

När du handlar på vår hemsida behöver vi veta vem du är och vart du vill att dina varor ska levereras. Informationen används dels för att hjälpa dig att slutföra ditt köp och för att vi ska kunna hantera din beställning, men också för att förebygga bedrägeri och uppfylla juridiska krav.

Det handlar om:

  • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
  • Betalningsinformation – information om betalmedel samt ev kreditkortsuppgifter.
  • Information om varor - detaljer angående de varor du har köpt.
  • Historisk information - dina köp och betalningshistorik.
  • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress och språkinställningar

Informationen du ger oss är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett nödvändig för andra syften, se nedan.


Vad gör vi med din information?

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån följande syften och lagliga grunder:

Hantering av dina person- och kontaktuppgifter . Dina personuppgifter behandlas i samband med köp på kandus.se för att kunna fullgöra ditt köp och din leverans. Baseras på Fullgörande av avtal. 

Administration av betalning och kundförhållande. Dina uppgifter kan användas för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla information, produkter och tjänster som du begär från oss. Baseras på Fullgörande av avtal.

För kundanalys, administration och K&US interna verksamhet. Dina personuppgifter kan komma att användas inom felsökning, testning och statistiska ändamål. Baseras på Fullgörande av avtal och Berättigat intresse.

För säkerställande av effektiv presentation. För att hemsidans innehåll ska presenteras korrekt för dig och din enhet samlas viss indirekt information automatiskt in, exempelvis IP-adress.  Baseras på Fullgörande av avtal och Berättigat intresse.

Kommunikation och Marknadsföring. Din information kan komma att användas för att kommunicera relevant information, eller liknande tjänster, under förutsättning att du inte avböjt detta. Kommunikation och marknadsföring baseras på Berättigat intresse.


Till vilka kan vi dela dina uppgifter till?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för behandling för K&US räkning genom ett s.k. personuppgiftsbiträde. Exempel på biträden är hemsideleverantör, affärssystem, fraktbolag mm. I dessa fall finns ett skriftligt avtal upprättat som reglerar personuppgiftsbiträdets hantering av personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter personuppgiftsbiträdet åtagit sig mot oss.


Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss – förutsatt att du inte begär att personuppgifterna ska tas bort tidigare – under en tidsperiod om tre (3) år efter ditt senaste köp. Om vi enligt lag eller myndighets föreskrift är skyldig att spara uppgifter under längre tid än vad som anges ovan, sparas uppgifterna i enligt de lagar eller föreskrifter.


Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
Det gör du lättast genom att kontakta oss via nedan angivna adress, e-post eller telefonnummer.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska rättas, eller att behandlingen av personuppgifter ska begränsas (exempelvis genom att inte användas i K&US marknadsföring) eller helt upphöra (i det fall behandlingen sker efter en intresseavvägning).

Du kan också begära att dina uppgifter raderas under förutsättning att uppgifterna inte längre behövs för det syfte den blev insamlad för. Legala skyldigheter kan i vissa lägen begränsa oss från att omedelbart radera delar av din information. Det kan handla om skyldigheter inom bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning samt konsumentlagstiftning.

Du har även rätt att begära portering, dvs förflyttning, av de personuppgifter som du själv lämnat och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla avtalet med dig.

Viktigt är att du är medveten om att en begäran om borttagning eller begränsning av personuppgifter, kan medföra att dina möjligheter att använda våra tjänster då kan begränsas eller helt bortfalla.


Anslutning och Samtycke till K&US nyhetsbrev


När du väljer att ange din e-postadress för att motta K&US nyhetsbrev, ger du samtidigt ditt samtycke till att vi använder din e-post adress för att skicka nyhetsbrev till dig.

K&US lagrar dina personuppgifter så länge du vill motta våra nyhetsbrev. Du kan när som helst avregistrera dig från K&US nyhetsbrev, detta sker via länk på varje nyhetsbrev.

K&US kan komma att lagra dina uppgifter i den utsträckning K&US enligt lag eller myndighets föreskrift är skyldig att spara uppgifter under längre tid än vad som anges ovan. I sådana fall sparas uppgifterna i enlighet därmed.

Den rättsliga grunden för K&US behandling av personuppgifter i samband med nyhetsbrevshantering baseras på samtycket som lämnas i samband med att du accepterar utskick av K&US nyhetsbrev. Att lämna samtycke är frivilligt och du har rätt att återkalla ditt samtycke. Återkallande av samtycke sker genom att kontakta K&US via nedan angivna adress, e-post eller telefonnummer, alternativt via länk i varje nyhetsbrev. En återkallelse påverkar inte lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades. En återkallelse kan emellertid medföra att dina möjligheter att nyttja K&US tjänster kan vara begränsade.

K&US använder sig av MailChimp för att skicka nyhetsbrev, de personuppgifter Kunden anger, hanteras därmed även av MailChimp i form av personuppgiftsbiträde. Mailchimp har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot K&US enligt avtal mellan K&US och MailChimp.


Personuppgiftsansvarig och kontakt

K.U.S Stockholm Sweden AB
 org. nr. 556567-7746,
Hornsgatan 68, 118 21 Stockholm

Butik och kundtjänst: 08-280 708
service@kandus.se 


Klagomål till Datainspektionen

Vid klagomål på K&US behandling av personuppgifter kan Datainspektionen kontaktas. Besök www.datainspektionen.se för mer information eller kontakta Datainspektionen på telefon 08-657 61 00.